Implementatie van het marketingplan

Voorbereiden en implementeren van marketingactiviteiten:
productvernieuwing en -ontwikkeling, assortimentsscreening, merkbeleid, conceptontwikkeling, productpositionering, concurrentieanalyse, accountmanagement, klantenselectie, marketingdatabase, klachten- en klantenbehandeling, mystery shopping, prijsbeleid, ...