Training en Opleiding

Bij het doorvoeren van veranderingen en het implementeren van plannen is het van belang inzicht en vaardigheden in de nieuwe activiteiten van de betrokkenen te ontwikkelen. Vandaar wordt in samenwerking met uw organisatie volledig op uw bedrijf afgestemde programma's ontwikkeld, voorgesteld en uitgevoerd. Hierbij wordt uitgegaan van de behoeften van de leidinggevenden en de medewerkers om vorming- en opleidingsdoelstellingen zorgvuldig te formuleren.

De opleidingen kunnen onder andere gaan over:

De uitvoering heeft een praktisch en interactief karakter zodat de opleidingsinvesteringen meteen in de dagdagelijkse praktijk renderen. Er wordt intensief gebruik gemaakt van rollenspelen, cases, praktijkopgaven, werkopdrachten, ...
Na afloop wordt van elk programma een evaluatierapport opgemaakt waarin verslag wordt gedaan van de opzet, inhoud en verloop van het programma. Tevens wordt er aandacht gegeven aan het formuleren van aanbevelingen om de interne follow-up te verzekeren om een langdurig leerresultaat te bewerkstelligen.