Met en voor uw medewerkers

Met en voor u én uw medewerkers 

Implementatie van strategie en marketing vergt heel wat inspanningen. 

Met training, advisering, workshops en coaching en gebruik makend van de kennis en ervaring van uw medewerkers wordt er gewerkt aan  actieplanning, formulering van projecten en to do's. Dit waarborgt een renderend leerresultaat.

Pulvinar  wenst voornamelijk met en voor u, de opdrachtgever, te presteren. Dat deze manier van werken wordt gewaardeerd, blijkt uit de jarenlange hechte samenwerking met vele opdrachtgevers en professionele relaties.

De uitvoering van de diensten gebeurt steeds in nauw overleg met het management en worden nauwkeurig afgestemd op de specifieke behoeften van de opdrachtgever en de concrete ondernemingsomstandigheden en -doelstellingen.

Dit kan gaan van opleiding, vorming, coaching tot consultancy. Ook het implementeren van de nodige kwalificaties in de onderneming behoort  tot  het aanbodpakket (personeel opleiden, trainen,  coachen ... m.b.t. de nodige marketing en commerciële kwalificaties).

Niet zelden wenst een managementteam een 'klankbord' of 'facilitator' om marketing- en  bedrijfsstrategische vraagstukken aan te pakken. Externe expertise is hierbij een waardevolle 'sparring partner'.  Deze service wordt in samenspraak uitgewerkt in functie van de specifieke noden.