Getuigenis

 Een getuigenis van het onderwijsluik:

Pulvinar werkt een gepersonaliseerde opleiding, workshop of vormingsprogramma aan. Voortbouwend op jarenlange praktijkervaring én onderwijservaring wordt een gepast traject in samenspraak met de opdrachtgever uitgewerkt.